Turseilerkurs for viderekomne (ICC)

Ukeskurs i turseiling for viderekomne inkludert overnatting og praktiske øvelser for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Tips en venn

For deg som vil begynne med turseiling

Turseilerkurs for viderekomne (ICC) bygger videre på dine grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen seiling, og har som mål å gjøre deg til en trygg og kompetent turseiler. På dette seilkurset vil du lære om alt fra klargjøring av seilbåt og utstyr, lesing og forståelse av værvarselet til planlegging og trygg gjennomføring av en lengre seiltur.

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Dette seilkurset dekker teorien til Internasjonalt båtførersertifikat (ICC), som blant annet består av motorlære, stabilitetslære, og lære om ulike typer seil, seilduker og -materialer. I tillegg vil du få øve deg på alle oppgavene som inngår i praktisk prøve for ICC, som blant annet avansert trimming av seil, reving av seil, og manøvrering i havn for motor.

Har du ambisjoner om å bli skipper på egen eller leid seilbåt, vil du påfølgende dag etter seilkurset (søndag) ha mulighet til å ta praktisk prøve for ICC.

Trivsel gjennom kunnskap og erfaring

Trivsel på sjøen handler mye om at alle om bord kan føle seg trygge. For at vi skal oppnå det, trenger vi en god forståelse av hva som kan gå galt, hvordan vi kan unngå at det skjer, og hvordan vi kan løse eventuelt krevende og potensielt farlige situasjoner. Hensikten er at skipperen, så vel som mannskapet, skal kunne senke skuldrene og virkelig ta inn den helt unike og sterke naturopplevelsen det er å ferdes på sjøen i seilbåt.

Turseilerkurs for viderekomne (ICC) har derfor et stort fokus på sikkerhet. Du vil lære om hvordan man gjennom forberedelser, kunnskap om bruk av nød- og kommunikasjonsutstyr, forståelse av båtens egenskaper og begrensninger, så vel som hensyn til vind-, strøm- og bølgeforhold, kan gjennomføre en trygg og komfortabel seiltur for alle om bord. I løpet av seilkurset vil du også få øve deg på rutiner og prosedyrer ved nødsituasjoner på sjøen.

En sosial ferieuke i flott natur

Turseilerkurs for viderekomne (ICC) foregår mens du er på seiltur, og som på alle våre seilkurs er læringsformen uformell og praktisk orientert.

I løpet av hele 7 innholdsrike feriedager med seiling får du besøke spesielt utvalgte naturperler langs kysten, og hver kveld ankommer seilbåten en ny og for de aller fleste en ukjent havn. Hvis været tillater det, blir det overnatting for anker mellom holmer og skjær, og på kveldene blir det gode muligheter for oppdagelser på land. Dagene starter med felles frokost i seilbåten, før dagens teori og praktiske øvelser på sjøen begynner.

Klikk på en dato i kurskalenderen for å se kurssteder for dette seilkurset.

Felles mat og drikke til alle måltider er allerede handlet inn før seilkurset starter – du tar bare med deg snacks og noe ekstra godt å drikke til maten, hvis du ønsker det. De daglige gjøremålene om bord, som matlaging og oppvask, gjøres i fellesskap med de andre kursdeltagerne.

Kart og kursprogram

Velg kurssted:

Kursprogram for:

Turseilerkurs for viderekomne (ICC)

Kurssted Tromsø

Dag 1 - Søndag

Temaer

Grunnleggende sikkerhet på sjøen og brannvern, MOB-øvelser, og seiling og manøvrering med fokus på god teknikk og kommunikasjon.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Tromsø havn – Grindøya / 10 nautiske mil / Ca 8 – 12 timer inkl teori og forberedelser.

Program

Velkommen om bord!

Vi møtes i Tromsø havn, søndag kl. 10.00. Seilbåten vår ligger ved flytebryggen utenfor Clarion Collection Hotel With. Se etter båten med Seil Senja-flagget i masten.

Den første tiden bruker vi på å gjøre oss kjent med seilbåten og hilse på hverandre. Deretter tar vi for oss grunnleggende sikkerhet på sjøen, der bruk og gjennomgang av sikkerhetsutstyr, brannslukking og brannvern vil være sentralt. Deretter er vi klare til å kaste loss.

Det første vi skal øve oss på, er ulike tenkte situasjoner der personer ramler i sjøen (MOB). Dette skal vi gjøre både for seil og motor.

Resten av dagen brukes til ulike seiletekniske øvelser, der vi har spesielt fokus på god teknikk, både for effektiv seiling, men ikke minst for å unngå skader på mannskap og utstyr.

Senere på dagen seiler vi til Grindøya hvor vi ankrer opp for kvelden og natten.

Dag 2 - Mandag

Temaer

Havnemanøvrering for viderekomne, ankring, praktisk navigasjon og bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Grindøya – Tromsø havn – Grindøya / 10 nautiske mil / Ca 6 – 10 timer inkl teori og forberedelser.

Program

Etter frokost i seilbåten, går vi friskt i gang med dagens teoriundervisning og forberedelser til de praktiske øvelsene som kommer senere på dagen.

Denne dagen handler det mye om manøvrering i havn for motor, og alt vi må tenke på i forhold til det. Vi tar også for oss teknikker for ankring og fortøyning til bøye, og vi skal lære oss om bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler.

Denne dagen skal vi også se nærmere på Sjøfartsdirektoratets kompetansematrise for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC), snakke oss gjennom de ulike øvelsene som inngår i den praktiske prøven for ICC, og se på hvilket ferdighetsnivå som forventes for bestått prøve.

Etter teorien forlater vi ankerplassen ved Grindøya og setter kursen mot Tromsø havn. Der skal vi trene på en rekke øvelser i havnen, som det å legge til brygge longside og i bås, bakke inn «mediterranean style», og å legge til og ta løs med bruk av spring.

I havnen skal vi også trene på 360-graders turn på et begrenset område med effektiv bruk av krefter som «prop walk» og «prop wash», og ved å utnytte vindens krefter i båten.

På slutten av dagen seiler vi tilbake til Grindøya, der vi spiser middag og overnatter for anker til dagen etter.

Dag 3 - Tirsdag

Temaer

Klargjøring og forberedelser til seilas, teknikk og øvelser i reving seil, og avansert trimming av seil.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Grindøya – Kristoffervalen / Vanna (43 nm) / 40 nautiske mil / Ca 12 – 16 timer inkl teori og forberedelser.

Program

Denne dagen skal det handle om klargjøring og forberedelser til seilas og praktisk navigasjon. Vi skal også lære om bruk av ulike kilder til varsel om vind, bølger og havstrømmer.

I tillegg skal vi lære om hvordan lokale variasjoner i landskapet, både over og under havoverflaten, gir store variasjoner i vind- og bølgeforhold, og hvordan vi med hensyn til dette kan planlegge og gjennomføre en trygg seilas.

Etter hvert setter vi kursen nordover og seiler hovedleia gjennom Grøtsundet og ut Ullsfjorden, før vi ankommer Kristoffervalen på øya Vanna sent på kvelden. Middagen tilbereder vi og spiser underveis.

Dag 4 - Onsdag

Temaer

Motorlære, ettersyn og vedlikehold av båtmotorer, lære om egenskaper til ulike skrogfasonger og håndtering, og ettersyn og vedlikehold av seil og rigg.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Kristoffervalen – Lauvika på Nordkvaløya) / 35 nautiske mil / Ca 8 – 12 timer inkl teori og forberedelser.

Program

Denne dagen tar vi for oss drift og vedlikehold av motor, og vi skal lære om egenskaper til ulike skrog- og riggtyper. Vi skal også lære oss om prosedyrer og tiltak ved motorhavari, kollisjon og grunnstøting. I tillegg skal vi lære om ulike typer seil og seilduker med tanke på egenskaper, og om riktig håndtering, pakking og vedlikehold.

Hvis værforholdene er gode denne dagen, seiler vi videre på yttersiden av Vanna, og etter hvert gjennom Steikarviksundet, som er et smalt sund mellom Flatvær naturreservat og Nordkvaløya. Ved mer krevende værforhold, velger vi en mer beskyttet rute på innsiden av Vanna, Helgøya og Nordkvaløya.

Senere på dagen ankommer vi Lauvika i Måsværsundet, der vi ankrer opp for kvelden og natten.

Dag 5 - Torsdag

Temaer

Nødprosedyrer, miljøvern, yte assistanse på sjøen, verktøy om bord og reservedeler for turseiling.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Lauvika – Sandøya / 13 nautiske mil / Ca 5 – 8 timer inkl teori og forberedelser.

Program

Etter frokost for anker i Lauvika skal vi lære om miljøvern på sjøen. Vi tar for oss viktige temaer som det å forhindre forurensning fra båten, tiltak ved eventuelle utslipp, og viktigheten av hensynsfull ferdsel på sjøen.

Denne dagen skal vi også lære oss om rutiner, nødprosedyrer og tiltak ved motorhavari, kollisjon og grunnstøting, og om hva det står i Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) om det å yte assistanse til andre båter og skip som er i havsnød.

Dagens etappe går videre vestover, gjennom Grytøysundet og ut mot storhavet på yttersiden av Ringvassøya, hvor vi etter hvert finner oss en ankerplass ved Sandøya. På denne etappen seiler vi forbi Sørfugløya, som er et av Norges viktigste fuglefjell.

Resten av kvelden er til fri disposisjon på land eller avslapping i seilbåten. For de som ønsker å utforske Sandøya, anbefaler vi en kort fjelltur til toppen av Varden. Her får du fantastisk utsikt ut mot storhavet og skjærgården på yttersiden av Kvaløya og videre sørover mot Senjas taggete ytterside.

Dag 6 - Fredag

Temaer

Havseilas og seilas i åpent farvann, bølgeteori, planlegging av seilas med hensyn til vind, strøm og bølger, og bruk av drivanker.

Etappe / distanse for seiling / varighet

Sandøya – Hersøysundet / 20 nautiske mil / Ca 8 – 10 timer inkl teori og forberedelser.

Program

I dag skal vi lære om havseilas, og om hvordan vi kan planlegge og gjennomføre en trygg seilas i åpent farvann med hensyn til vind, bølge- og strømforhold, der vi blant annet skal lære oss grunnleggende bølgeteori og hvilke forhold som innvirker på bølgenes karakteristikk.

Denne dagen seiler vi videre sørover, mellom holmer og skjær på yttersiden av Kvaløya, forbi fraflyttede fiskevær ute i havgapet som Gåsvær, Musvær og Røssholmen, før vi ankommer vår ankerplass i Hersøysundet, som ligger mellom øyene Bjørnøya og Hersøya.

Dag 7 - Lørdag

Temaer

Bruk av elektronisk sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr (VHF, PLB, EPIRB og SART).

Etappe / distanse for seiling / varighet

Hersøysundet – Tromsø havn / 40 nautiske mil / Ca 10 – 16 timer inkl teori og forberedelser.

Program

I dag skal se nærmere på ulike typer elektronisk sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr. Vi skal lære om teknologier som VHF, PLB, EPIRB og SART, og om hvordan slikt utstyr brukes i praksis. Vi skal også se nærmere på hvordan utstyret utfyller hverandre for varsling, søk og redning, i et såkalt GMDSS-system. Alt dette er utstyr som vi har om bord i kursbåten, noe som gir en god anledning til å bli godt kjent med det.

Etter teorien gjør vi oss klare til seilturens siste etappe, som går fra ankerplassen i Hersøysundet, via Håja og Brensholmen/Sommarøy, tilbake til Tromsø havn. Etter ca 40 nautiske mil ankommer vi Tromsø havn på kvelden.

Tilbake i Tromsø havn samarbeider vi om å vaske oss ut av båten, før det blir tid til en siste oppsummering og eventuelle spørsmål fra deltagerne.

Finn ut mer

Dette seilkurset passer for deg som har noe erfaring med seiling fra før, enten du tidligere har deltatt på et nybegynnerkurs i seiling eller har fått tilsvarende erfaring på annen måte.

Lurer du på om du er kvalifisert for dette seilkurset? Ta gjerne kontakt med oss på telefon ‭461 22 878‬ for en prat og vurdering!

Dette seilkurset har som formål å gjøre deg til en trygg og kompetent turseiler, og samtidig gi deg en minnerik og sosial ferieuke med spennende seiling i råflott natur.

ICC står for International Certificate of Competence og er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat. Sertifikatet er et bevis på både teoretisk og praktisk kompetanse i sikker navigasjon, føring og håndtering av fritidsbåt inntil 15 meter (50 fot).

Hvis du ønsker å føre egen eller leid båt i utlandet, som for eksempel i Kroatia, kreves det at du har ICC. Norsk båtførerbevis dokumenteter ingen praktisk kompetanse, og dette er derfor som regel ikke godkjent som båtførerbevis i utlandet. I mange tilfeller er heller ikke D5L/D6 et godkjent kompetansebevis, da dette ikke er et internasjonalt sertifikat.

Inkludert

 • 7 dager med teoretisk og praktisk undervisning
 • Sikkerhetsutstyr
 • Overnatting i båten under hele seilkurset
 • Alle måltider som vi spiser om bord i båten (felles matlaging)
 • Fellesutstyr som fiskestang, gummibåt, 2 stk. hengekøyer, spennende lesestoff om hav og seiling
 • Utgifter til havneleie og strøm, gass til matlaging, diesel etc.

Ikke inkludert

 • Klær, personlig utstyr og sovepose (se vår pakkeliste)
 • Alkoholholdige drikkevarer (må eventuelt medbringes av den enkelte)
 • Personskadeforsikring for hendelser på land (vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring)
 • 7 dagers seilkurs med overnatting
 • Teori og øvelser for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)
 • Kursdatoer: Se kurskalender
 • Oppmøtested: Se kurskalender
 • Maksimalt antall deltagere: 6
 • Pris per deltager: kr. 17.290,- (+ kr. 1.995,- for valgfri praktisk prøve for ICC/ dag 8)
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Aldersgrense: 18 år

Hei!

Har du spørsmål om dette seilkurset? Ikke nøl med å ta kontakt med meg!

Øystein

Øystein A. Østgård

Seileinstruktør
E-post og telefon: oystein@seilsenja.no / +47 977 40 383

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Vi oppfyller alle formelle krav til drift av vår type virksomhet, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetssertifikat

Våre kursbåter er inspisert, godkjent og sikkerhetssertifisert av Telenor kystradio

Reisegaranti

Vi er medlem av Reisegarantifondet - en trygghet for deg som kursdeltager
×

Handlekurv