Seilkurs nivå 2

Påbyggingskurs i turseiling med overnatting – for deg som mestrer det grunnleggende

Tips en venn

Fra nybegynner til trygg turseiler

Dette seilkurset bygger videre på dine grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen seiling, og har som mål å gjøre deg til en tryggere og mer kompetent turseiler.

I løpet av tre dager på seilkurs vil du få øve på manøvrering i havn, avansert seiltrim, lære om bruk av avansert og moderne sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr og mer. Dette seilkurset omfatter også teori og praktiske øvelser for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Dette seilkurset går over tre dager med overnatting og består av totalt 24 timer undervisning i teori og praktiske øvelser på sjøen.

For deg som mestrer det grunnleggende

Seilkurs nivå 2 passer for deg som tidligere har deltatt på et nybegynnerkurs, eller har tilsvarende erfaring med seiling. Seilkurset passer også for deg som har seilt noen sesonger tidligere, men som ønsker å utvikle deg videre som en teknisk god seiler, og som etter hvert ønsker å ta steget til Internasjonalt båtførersertifikat (ICC) for seilbåter.

Et sosialt seilkurs inkludert overnatting og måltider om bord

Vi starter dagene sammen kl. 9 med felles frokost (NB: tidspunkt for oppmøte den første kursdagen er kl. 10), før vi går i gang med teori og forberedelser til de praktiske øvelsene på sjøen som varer frem til ca. kl. 17 alle dager.

Felles mat og drikke til alle måltider er allerede handlet inn før seilkurset starter – du tar bare med deg snacks og noe ekstra godt å drikke til maten, hvis du ønsker det. De daglige gjøremålene om bord, som matlaging og oppvask, gjøres i fellesskap med de andre kursdeltagerne.

Vi overnatter for anker mellom hver kursdag. Hvis værforholdene tilsier det, kan det som et alternativ bli overnatting i seilbåten i havnen ved kursstedet.

Båthåndtering og manøvrering i havn

Noe av det mest utfordrende for en turseiler, er faktisk det å kunne manøvrere båten trygt inn og ut av havnen, spesielt under krevende vind- og strømforhold. På dette seilkurset er det derfor satt av en hel dag til temaene båthåndtering og havnemanøvrering.

Det vil bli en gjennomgang av teori, og hvordan krefter som vind og strøm påvirker båtens manøvreringsevne. Du vil lære om fysikken og samspillet mellom propellstrøm, kjøl, ror og undervannsskrog.

Målet er at du i løpet av seilkurset skal oppleve at du blir tryggere i havnemanøvrering. Det å kunne forstå ulike situasjoner, lage en god plan, og gjennomføre gode havnemanøvre under krevende værforhold og situasjoner, vil gi deg en stor mestringsfølelse og glede som seiler og båtfører.

Seileteknikk og avansert seiltrim

Det å kunne trimme seil bidrar ikke bare til økt seileglede, men også til økt trygghet og komfort for de som er om bord. Trimming av seil er derfor minst like viktig for turseilere å kunne mestre, som det er for seilere som ønsker å hevde seg i konkurranseseiling.

På dette seilkurset skal du bli ekspert på seiltrim. Du vil få en inngående kunnskap om hvordan seilene virker, fysikken bak krefter som “løft” og “drag”, og hvordan seilingen kan optimaliseres på best mulig måte. Du vil lære om hvordan du kan endre seilenes fasong ved å justere på skjøter, fall og trimliner, for å oppnå ulike egenskaper som maksimal høyde mot vinden, redusert krenging, maksimal fart under ulike forhold, og bedre styringsevne.

I løpet av seilkurset vil du bli utfordret på det å øve inn god teknikk og praksis for håndtering av dekksutstyr, løpende rigg, og å styre båten under ulike manøvre. Dette for å praktisere effektiv og god teknisk seiling, og ikke minst for å unngå skader på oss selv og utstyret.

Du vil også lære om hvilke ulike typer seilbåtrigger som finnes, spesielt på bruktbåtmarkedet, og om fordeler og ulemper med de ulike konstruksjonene. På denne måten vil du selv kunne gjøre gode vurderinger når du eventuelt skal kjøpe egen seilbåt.

Bruk av avansert sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr

Sikkerhet på sjøen er et tema som vi mener bør engasjere alle som ferdes på sjøen. Med dette seilkurset vil du lære om de ulike teknologiene som finnes på markedet for fritidsbåter i dag.

I løpet av seilkurset vil du lære om bruk av VHF, PLB, EPIRB og SART, og hvordan slikt utstyr fungerer sammen for varsling, søk og redning i et såkalt GMDSS-system. Alt dette er utstyr som vi har om bord i kursbåten, noe som gir en god anledning til å bli godt kjent med det.

Du vil også få konkrete tips og råd om hvilket utstyr som vi anbefaler bør være et (absolutt) minimum om bord i en seilbåt, og om hvilke ulike typer utstyr man bør prioritere når man planlegger å seile på langtur og over lengre havstrekninger.

Teori og øvelser for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Dette seilkurset dekker også teorien og de praktiske øvelsene som inngår i prøven for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC). Dette er teori og øvelser som blant annet består av motorlære, stabilitetslære, og lære om ulike typer seil, seilduker og -materialer.

Hvis du senere skal melde deg opp til prøven for sertifikatet, vil dette gi deg nyttig kunnskap og erfaring for å kunne bestå den praktiske prøven. (NB: selve den praktiske prøven for ICC er ikke inkludert i kurset, og må eventuelt avtales utenom).

Kart og kursprogram

Velg kurssted:

Kursprogram for:

Seilkurs nivå 2

Tromsø

Dag 1 - Fredag

Dagens temaer

Bli kjent med båten og hverandre. Sikkerhet på sjøen og brannvern. MOB-øvelser for motor og seil. Seiling, navigasjon og manøvrering med fokus på god teknikk og kommunikasjon. Lære om ulike typer ankere og praktisk øvelse i ankring på svai.

Velkommen om bord

Vi møtes i Tromsø havn, søndag kl. 10.00. Seilbåten vår ligger ved flytebryggen utenfor Clarion Collection Hotel With. Se etter båten med Seil Senja-flagget i masten.

Den første tiden bruker vi på å gjøre oss kjent med seilbåten og hilse på hverandre. Deretter tar vi for oss temaet sikkerhet på sjøen, der bruk og gjennomgang av sikkerhetsutstyr, brannslukking og brannvern vil være sentralt. Etter dette er vi klare til å kaste loss.

Ute på sjøen skal vi trene på noen nødsituasjoner med “mann over bord” (MOB). Dette skal vi gjøre både for seil og motor. Resten av dagen er satt av til ulike øvelser der god seileteknikk og kommunikasjon står i fokus.

Senere på dagen seiler vi til Store Grindøya hvor vi ankrer opp for kvelden og natten. Dersom værforholdene tilsier noe annet (sterk vind fra rett nord eller rett sør), fortøyer vi i Tromsø havn for overnatting der.

Dag 2 - Lørdag

Dagens temaer

Trimming av seil for viderekomne, ankring, praktisk navigasjon og bruk av elektroniske navigasjonshjelpemidler.

Trimming av seil i teori og praksis

Vi starter dagen med felles frokost kl. 09. Etter det rydder vi sammen, tar oppvasken og gjør oss klare til dagens undervisning.

Denne dagen vil du lære om avansert trimming av seil. Vi skal gå i dybden av temaene fysikk og aerodynamikk knyttet til seiling, og du vil bli godt kjent med ulike begreper som benyttes innen seiling.

Målet for undervisningen i seiltrim er at du skal kunne ha god kontroll på båten og seilingen, spesielt i mye vind, ved å trimme vekk overskuddskraft. Men du vil også lære om hvordan du kan utnytte seilets og båtens fulle potensial i liten til middels vindstyrke, for å kunne oppnå best mulig fart og høyde mot vinden.

Denne dagen vil du også lære om innenbords dieselmotorer til seilbåter, og hvilke rutiner som gjelder for periodisk ettersyn og vedlikehold av disse. I tillegg vil du lære om ulike typer konstruksjoner av seil, seildukmaterialer, og om håndtering og pakking av seil. Alt dette er teori som inngår i prøven for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Før lunsj skal vi se nærmere på sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr som VHF, PLB, EPIRB og SART, og hvordan utstyret brukes i praksis. Du vil også få høre om hvilket utstyr vi anbefaler som et absolutt minimum om bord i en fritidsbåt, og hvilket utstyr vi anbefaler på langtur og for kryssing over lengre havstrekninger.

Ute på sjøen vil du få omgjort teorien bak avansert seiltrim til praksis ved å øve på hvordan du bruker ulike trimliner. I tillegg vil du få øve på gode rutiner og teknikker for reving av seil.

Omtrent kl. 17 setter vi kursen tilbake til ankerplassen ved Store Grindøya, der vi ankrer opp for kvelden og natten.

Dag 3 - Søndag

Dagens temaer

Planlegging for trygg havnemanøvrering med hensyn til vind og strøm. Lære om hvordan ulike konstruksjoner av skrog, kjøl, ror, propeller, og rigg innvirker på båtens seile- og sjøegenskaper og manøvreringsevne. Praktiske øvelser i havnemanøvrering, tillegging og fortøyning.

Legg til kai som en proff

Etter en god frokost går vi i gang med dagens teori. Denne dagen skal vi ha et spesielt fokus på havnemanøvrering.

Vi starter med en gjennomgang av ulike faktorer som påvirker båten, og som vi spesielt må ta hensyn til for en vellykket og proff havnemanøvrering. Du vil bli kjent med teknikker som “prop wash” og “prop walk”, og du vil lære hvordan du kan utnytte vinden til å få båten akkurat dit du ønsker.

I tillegg skal vi tegne og forklare hvordan andre faktorer slik som ulike typer undervannsskrog, løsninger for propeller og ror innvirker på båtens manøvreringsevne.

Etter lunsj setter vi kursen mot Tromsø havn. Her skal vi bruke resten av dagen på ulike praktiske øvelser i havnemanøvrering. Du vil få øve på å legge til bryggen “​​longside” (båten parallelt med bryggen), og legge til og gå ut på såkalt spring. Du vil også få øve på å legge til i bås, og å legge til med hekken mot bryggen og fortøye med anker- eller moringstau i baugen, slik de ofte gjør lenger sør i Europa.

Etter øvelsene, ca kl. 17, samarbeider vi om å vaske oss ut av seilbåten. Når vi er ferdig med det, blir det tid til en siste oppsummering og eventuelle spørsmål.

Finn ut mer

Dette seilkurs passer for deg som tidligere har deltatt på et nybegynnerkurs i seiling, eller har tilsvarende erfaring med seiling. Seilkurset passer også for deg som har seilt noen sesonger tidligere, og som etter hvert ønsker å ta steget til Internasjonalt båtførersertifikat (ICC) for seilbåt.

Er du usikker på om dette seilkurset passer for deg? Ta gjerne kontakt med oss på telefon ‭461 22 878‬ eller e-post post@seilsenja.no for en prat!

Dette seilkurset har som formål å gjøre deg til en trygg og kompetent turseiler, og samtidig gi deg en minnerik, moro og sosial langhelg med mange spennende øvelser i seiling og båthåndtering. Seilkurset har også som formål å forberede aktuelle kandidater til den praktiske prøven for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC) er internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat. Sertifikatet er et bevis på både teoretisk og praktisk kompetanse i sikker navigasjon, seiling, føring og håndtering av fritidsbåt inntil 15 meter (50 fot). På engelsk heter sertifikatet International Certificate of Competence, derav forkortelsen ICC.

Hvis du ønsker å føre egen eller leid båt i utlandet (for eksempel i Kroatia), kreves det at du har ICC. Norsk båtførerbevis alene dokumenterer ikke praktisk kompetanse og er derfor som regel ikke godkjent i utlandet. I mange tilfeller er heller ikke D5L/D6 et godkjent kompetansebevis, da dette ikke er et internasjonalt sertifikat.

Flere og flere land krever nå bevis på praktisk båtførerkompetanse. Også Norge vil mest sannsynlig innføre dette kravet innen kort tid.

Inkludert

 • 3 dager med teoretisk og praktisk undervisning
 • Sikkerhetsutstyr
 • Personskadeforsikring for eventuelle personskader om bord
 • Overnatting i båten under hele seilkurset
 • Alle måltider om bord i båten (felles matlaging)
 • Utgifter til havneleie og strøm, gass til matlaging, diesel etc.

Ikke inkludert

 • Klær, personlig utstyr og sovepose (se vår pakkeliste)
 • Alkoholholdige drikkevarer (må eventuelt medbringes av den enkelte)
 • Personskadeforsikring for eventuelle personskader på land (vi anbefaler alle å tegne reiseforsikring)
 • 3 dagers seilkurs med overnatting
 • Teori og øvelser for Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)
 • Kursdatoer: Se kurskalender
 • Oppmøtested: Se kurskalender
 • Maksimalt antall deltagere: 4
 • Pris per deltager: 8 290 kr
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Aldersgrense: 18 år

Hei!

Har du spørsmål om dette seilkurset? Ikke nøl med å ta kontakt med meg!

Øystein

Øystein A. Østgård

Seileinstruktør
E-post og telefon: oystein@seilsenja.no / +47 977 40 383

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Vi oppfyller alle formelle krav til drift av vår type virksomhet, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetssertifikat

Våre kursbåter er inspisert, godkjent og sikkerhetssertifisert av Telenor kystradio

Reisegaranti

Vi er medlem av Reisegarantifondet - en trygghet for deg som kursdeltager
×

Handlekurv