Personvernerklæring

Seil Senja v/Øystein A. Østgård – Seilkompetanse, heretter kalt Seil Senja, er ansvarlig for bedriftens behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger som behandles i virksomheten

Seil Senja innhenter disse opplysningene om kunder:

  • Navn
  • Postadresse
  • Alder
  • E-post
  • Telefonnummer

I tillegg innhentes kjøpshistorikk og annen relevant informasjon, som for eksempel datoer for påmelding til seilkurs og turer.

Hvorfor vi behandler disse personopplysningene

Vi innhenter disse opplysningene for praktisk å kunne håndtere påmelding, utstede betalingsdokumenter og planlegge seilkurs og turer. I tillegg er dette nødvendige opplysninger for å kunne sende informasjon elektronisk og/eller per post, der dette er påkrevet eller et ønske fra kunder.

Hvor personopplysningene oppbevares og hvem som har tilgang

Opplysningene lagres i en database hos vår hosting-leverandør Domeneshop. Databasen er tilknyttet vårt administrative system. Kun Seil Senja har tilgang til disse opplysningene.

Hvor lenge personopplysningene blir oppbevart og om de kan slettes

Opplysningene er tilgjengelig for Seil Senja inntil kunder ønsker disse slettet. Kunder har hele tiden mulighet til å be om å få se all informasjon som er lagret tilknyttet deres forhold hos Seil Senja. Som hovedregel kan data til enhver tid slettes. Unntaket er data som på grunn av Lov om årsregnskap (regnskapsloven) ikke kan slettes. Vi vil verken selge, overføre eller gi bort kunders data til tredjepart.

×

Handlekurv